ptačí ráj, bažanti, kachny, pávi
Ptačí ráj
 Úvodní strana  ·  Chované druhy  ·  Fotogalerie  ·  Zajímavé odkazy  ·  Kontakty  ·  www.boura.cz

28.10.2007

Kachýnka mandarínská

Aix galericulata

Tato malá, krásně vybarvená kachnička žije v Asii na Dálném Východě, Číně, Japonsku a Tchaj-wanu. Byla také uměle vysazena na Britských ostrovech. Několikrát byli jedinci uprchlí z chovů zastiženi ve volné přírodě i u nás. Obývá lesnatá a křovinatá území v okolí jezer, řek a tůní na úpatí hor i v nížinách. Nevyhýbá se ani lidským sídlištím. Vlivem lovu a změn v životním prostředí se její stavy v přírodě značně snížily. Proto je v některých státech chráněna. Patří k menším zástupcům vrubozobých. Dosahuje hmotnosti do půl kilogramu. Samec je velmi krásně zbarvený, proto se stala častým předmětem chovu v zoologických zahradách i v soukromých chovech. Naproti tomu má samička celkově nenápadné hnědavé zbarvení. Nejlepšího vybarvení dosahují v období toku. Samice vyhledává přirozené dutiny ve starých stromech. Někdy bývají hnízda i několik metrů nad zemí. Na zemi hnízdí jen vzácně. Živí se drobnými vodními živočichy, rybkami, zelenými částmi a semeny rostlin.
V zoologických zahradách bývá častým zástupcem na rybníčcích s vodními ptáky. Může se zde chovat celoročně. Naše zima jim příliš nevadí. Vhodné je udržovat nezamrzlou vodní hladinu. K toku dochází v jarních měsících, nejčastěji v dubnu a květnu. Na hnízdění samičce nabídneme dřevěné budky. Ty se zavěsí na keře nebo stromy do výšky 1,5-2,5 metru. Ptákům, kteří mají zastřižená křídla musíme umístit k budce vhodnou větev. Samice snáší 9-12 vajec. Mláďata se líhnou za čtyři týdny. Káčata po vylíhnutí následují matku a sama vyskáčou z budky. Kachničky mandarínské se krmí zrninami, zelenými částmi rostlin, míchanicí z mleté zeleniny, rýže, šrotů, tvarohu a vařených vajec. Na rozdíl od hus vyžadují vyšší podíl živočišných bílkovin v krmné dávce. Mláďata jsou na tuto složku potravy ještě náročnější. Ve zvýšené míře se jim podává míchanice, hmyz, sušení vodní korýši, mravenčí kukly a okřehek.


 
Další fotografie:   Kachýnka mandarínská

 
   


Přehled chovaných druhů:

· Tetřev hlušec
· Tetřívek obecný
· Bažant chocholatý
· Bažant satyr temminckův
· Bažant satyr obecný
· Bažant wallichův
· Bažant edwardsův
· Bažant paví
· Bažant tenebroz
· Bažant nepálský
· Bažant ušatý
· Bažant manžurský
· Bažant tibetský
· Bažant lesklý
· Bažant sedlatý
· Bažant zlatožlutý
· Bažant stříbrný
· Bažant mikádo
· Bažant královský
· Bažant humeův
· Bažant elliotův
· Bažant diamantový
· Bažant zlatý
· Bažant kolchidský bílý
· Bažant kolchidský
· Orebice horská
· Koroptev polní
· Páv černokřídlý
· Páv bílý
· Páv modrý
· Páv strakatý
· Kachýnka mandarínská
· Kachýnka karolínská
· Mandarinka bílá
· Kachna divoká
· Ostralka bělolící
· Čírka červenoramená
· Čírka pestrá
· Lžíčák kapský
· Hvízdák stejnobarvý (čilský)
· Morčák chocholatý
· Krocan divoký
· Kapr obecný
· Pstruh duhový

Hostujeme na CzechHosting