ptačí ráj, bažanti, kachny, pávi
Ptačí ráj
 Úvodní strana  ·  Chované druhy  ·  Fotogalerie  ·  Zajímavé odkazy  ·  Kontakty  ·  www.boura.cz

28.10.2007

Čírka červenoramená

Callonetta leucophrys

Tato malá kachnička má několik dalších názvů (např. šedoboká, růžovohrdlá). Mezi  chovateli je velice oblíbená, asi proto, že její zajímavé zbarvení má kačírek po celý rok. Dalším důvodem, je její nenáročnost v chovu. I přes Jihoamerický původ je již dobře adaptovaná na naše podnebí mírného pásma, a v zimě nemá většinou zdravotní problémy. Nejsou ani problémy s jejím soužitím s o něco většími druhy. I když je menší, není bázlivá a nenechá se utiskovat. Hnízdí většinou v kmenové budce, na snůšce šesti až dvanácti vajec sedí kachna 26-28 dní.


 
Další fotografie:   Čírka červenoramená

 
   


Přehled chovaných druhů:

· Tetřev hlušec
· Tetřívek obecný
· Bažant chocholatý
· Bažant satyr temminckův
· Bažant satyr obecný
· Bažant wallichův
· Bažant edwardsův
· Bažant paví
· Bažant tenebroz
· Bažant nepálský
· Bažant ušatý
· Bažant manžurský
· Bažant tibetský
· Bažant lesklý
· Bažant sedlatý
· Bažant zlatožlutý
· Bažant stříbrný
· Bažant mikádo
· Bažant královský
· Bažant humeův
· Bažant elliotův
· Bažant diamantový
· Bažant zlatý
· Bažant kolchidský bílý
· Bažant kolchidský
· Orebice horská
· Koroptev polní
· Páv černokřídlý
· Páv bílý
· Páv modrý
· Páv strakatý
· Kachýnka mandarínská
· Kachýnka karolínská
· Mandarinka bílá
· Kachna divoká
· Ostralka bělolící
· Čírka červenoramená
· Čírka pestrá
· Lžíčák kapský
· Hvízdák stejnobarvý (čilský)
· Morčák chocholatý
· Krocan divoký
· Kapr obecný
· Pstruh duhový

Hostujeme na CzechHosting