ptačí ráj, bažanti, kachny, pávi
Ptačí ráj
 Úvodní strana  ·  Chované druhy  ·  Fotogalerie  ·  Zajímavé odkazy  ·  Kontakty  ·  www.boura.cz

28.10.2007

Kachna divoká

Anas platyrhynchos

Český název : Kachna divoká
Latinský název : Anas platyrhynchos
Třída : ptáci
Řád : vrubozubí

Popis : Domovem kachny divoké jsou veškeré plochy se stojatou nebo pomalu tekoucí vodou. Nejraději má rybníky a jezera s křovinami a rákosím u břehu, kde hnízdí. Je velice přizpůsobivá, proto ji snadno spatříte i v městských částech, kde hnízdí v dutých stromech nebo starých budovách.

Kachna divoká, je naší největší plovavou kachnou. Na rozdíl od kachen potápivých má delší trup, nekolíbavou chůzi a čtyři prsty, spojené plovací blánou. Prostřední prst měří 5 – 6 cm. Kachna divoká dorůstá délky 50 – 63 cm, váží 0,8 – 1,4 kg. Dokáže vyvinout rychlost letu až 65 km/hod. Dožívá se až 29 let. Samice je zbarvena dohněda s bíle olemovanou modrou částí křídla (zrcátko). Nohy má stejně jako samec červené až oranžové. Samec je ve svatebním šatě více barevný: zelená hlava, žlutý zobák, bílý obojek, kaštanově hnědá hruď, modrozelená křídla a našedlé břicho. Na křídle má jako samice modré zrcátko. V prostém šatě je zbarven stejně jako samice, až na zobák. Ten je žlutozelený, u samic v různých odstínech hnědi. Zbarvení samic je hodně variabilní. Jednou z příčin je křížení kachny divoké s kachnou domácí, kterou provedli myslivci ve snaze o možnost chovu jednoho kačera a více kačen ve voliérách. Tyto kachny byly pouštěny do přírody a křížily se s divokou populací.

Kachna divoká patří mezi největší ptačí „žravce“. Ve vodě sbírá potravu na hladině nebo čvachtá zobákem. Do vody noří jen přední část těla, tzv. panáčkuje. Je schopná potravu i pronásledovat. Mimo vodní oblasti si stravu hledá na pobřeží nebo v polích (zelené osení, zralé obilí). Hlavní složku potravy tvoří hmyz a jeho larvy, malí měkkýši, vodní i suchozemské rostliny, korýši, plži, červi, pulci a žáby. Lidé je přikrmují tvrdým pečivem. Kachně divoké nedělá problémy družit se s jinými druhy ptáků, s nimi pak bojuje o potravu.
V době hnízdění (březen – duben) vytváří samice se samcem dočasný pár. Sameček se dvoří svými uměleckými plaveckými kousky a vybírá místo pro hnízdo, které však staví samice. Samci samice pronásledují v době před hnízděním. Proto můžeme vidět na začátku roku jak jednu samici pronásleduje více samců. Hnízdo ze stonků a listí bývá důmyslně ukryto na zemi pod keřem, v trsech trávy, na stromech i v dutinách. Vystáno je prachovým peřím. Po 25 – 30 dnech sezení se líhne 7 – 14 mláďat. Samice mláďata nekrmí, pouze je za potravou vodí po dobu cca 50 – 60 dnů. Pokud je hnízdo umístěno výše, tak mláďata skáčí z hnízda na zem. Přežijí i několikametrový pád. O mláďata pečuje sama samice až do vzletnosti ve stáří 1,5 měsíce.

Výskyt : Obývá celou Evropu, Asii, severní Ameriku až k polárnímu kruhu, a také severní Afriku. Dokáže přezimovat na nezamrzajících vodních plochách. Česká republika je na hranici migračního pásma, proto u nás lze vidět kachny po celý rok.


 
Další fotografie:   Kachna divoká

 


Přehled chovaných druhů:

· Tetřev hlušec
· Tetřívek obecný
· Bažant chocholatý
· Bažant satyr temminckův
· Bažant satyr obecný
· Bažant wallichův
· Bažant edwardsův
· Bažant paví
· Bažant tenebroz
· Bažant nepálský
· Bažant ušatý
· Bažant manžurský
· Bažant tibetský
· Bažant lesklý
· Bažant sedlatý
· Bažant zlatožlutý
· Bažant stříbrný
· Bažant mikádo
· Bažant královský
· Bažant humeův
· Bažant elliotův
· Bažant diamantový
· Bažant zlatý
· Bažant kolchidský bílý
· Bažant kolchidský
· Orebice horská
· Koroptev polní
· Páv černokřídlý
· Páv bílý
· Páv modrý
· Páv strakatý
· Kachýnka mandarínská
· Kachýnka karolínská
· Mandarinka bílá
· Kachna divoká
· Ostralka bělolící
· Čírka červenoramená
· Čírka pestrá
· Lžíčák kapský
· Hvízdák stejnobarvý (čilský)
· Morčák chocholatý
· Krocan divoký
· Kapr obecný
· Pstruh duhový

Hostujeme na CzechHosting