ptačí ráj, bažanti, kachny, pávi
Ptačí ráj
 Úvodní strana  ·  Chované druhy  ·  Fotogalerie  ·  Zajímavé odkazy  ·  Kontakty  ·  www.boura.cz

28.10.2007

Koroptev polní

Perdix perdix

Koroptev polní (Perdix perdix) je zavalitý polní kur s krátkým ocasem a zakulacenými křídly. Samec má na hrudi hnědou podkovovitou skvrnu, jinak je šedohnědý s rezavě zbarveným obličejem. Samice a mladí jedinci jsou hnědí a nemají podkovovitou skvrnu. Při vzletu vydávají křídla cvrčivý zvuk, létají rovněž s cvrčivým zvukem a let prokládají klouzavými úseky. v letu se jeví spodní strana těla světlá.

Hlas - hlasité „kirrik“ nebo „errrep“, při vzletu vydávají „ripripriprip“.
Rozšíření - Západní část Palearktické oblasti (západní Eurasie včetně severní Afriky a Přední Asie).
Hnízdění - obývá kulturní oblasti nížin a středních poloh s poli obilí, jetele a řepy.

V Česku nastal dramatický pokles stavů v 50. letech (klesl zhruba na desetinu dřívějších stavů). Koroptve se dodnes vyskytují prakticky po celém území České republiky, jejich populace je však malá a často jsou na koroptve nejbohatší okraje měst s rumištními plochami a s pestrou vegetací tzv. plevelných rostlin. V ČR žije odhadem max 22000 párů.
Hnízdí v květnu až červnu jednou ročně. Hnízdo je umístěno ve vegetaci na zemi, hnízdní kotlinka je mírně vystlána stébly trávy.
Samice snáší 10 - 20 jednobarevně šedozelených vajec na kterých sedí sama po dobu asi 24 - 25 dnů, nekrmivá mláďata poté vodí oba rodiče a zůstávají v hejnku přes zimu.

Potrava - semena a zelené části rostlin, v létě hmyz a červi.

Koroptev polní je stálý pták


 
Další fotografie:   Koroptev polní

 


Přehled chovaných druhů:

· Tetřev hlušec
· Tetřívek obecný
· Bažant chocholatý
· Bažant satyr temminckův
· Bažant satyr obecný
· Bažant wallichův
· Bažant edwardsův
· Bažant paví
· Bažant tenebroz
· Bažant nepálský
· Bažant ušatý
· Bažant manžurský
· Bažant tibetský
· Bažant lesklý
· Bažant sedlatý
· Bažant zlatožlutý
· Bažant stříbrný
· Bažant mikádo
· Bažant královský
· Bažant humeův
· Bažant elliotův
· Bažant diamantový
· Bažant zlatý
· Bažant kolchidský bílý
· Bažant kolchidský
· Orebice horská
· Koroptev polní
· Páv černokřídlý
· Páv bílý
· Páv modrý
· Páv strakatý
· Kachýnka mandarínská
· Kachýnka karolínská
· Mandarinka bílá
· Kachna divoká
· Ostralka bělolící
· Čírka červenoramená
· Čírka pestrá
· Lžíčák kapský
· Hvízdák stejnobarvý (čilský)
· Morčák chocholatý
· Krocan divoký
· Kapr obecný
· Pstruh duhový

Hostujeme na CzechHosting