ptačí ráj, bažanti, kachny, pávi
Ptačí ráj
 Úvodní strana  ·  Chované druhy  ·  Fotogalerie  ·  Zajímavé odkazy  ·  Kontakty  ·  www.boura.cz

10.11.2007

Bažant edwardsův

Lophura edwardsi

Obýval tropické deštné lesy jižního a středního Vietnamu, do 900 m.n.m. Ve volné přírodě je již vyhuben. Žije obvykle v páru. Samice snáší 4-7 vajec do hnízda na zemi, mláďata se líhnou po 22 dnech inkubace. Patří k nejohroženějším a nejvzácnějším druhům bažantů v přírodě i v zajetí. Do Evropy byl dovezen v roce 1926. V důsledku jeho nízkého počtu je chov v zajetí obtížný. V současné době je zorganizován mezinárodní program EPP, který má za úkol podchytit všechny chované jedince v zajetí, aby mohla být řízena v rámci možností minimální příbuzenská plemenitba, která má za cíl odstranit chovatelské problémy s rozmnožováním a zachovat tento druh pro případné vypouštění do přírody. V roce 1985 byl popsán poddruh Hatinhensis. Inkubační doba je 23 dní. Kohout se vybarvuje v prvním roce života.


Přehled chovaných druhů:

· Tetřev hlušec
· Tetřívek obecný
· Bažant chocholatý
· Bažant satyr temminckův
· Bažant satyr obecný
· Bažant wallichův
· Bažant edwardsův
· Bažant paví
· Bažant tenebroz
· Bažant nepálský
· Bažant ušatý
· Bažant manžurský
· Bažant tibetský
· Bažant lesklý
· Bažant sedlatý
· Bažant zlatožlutý
· Bažant stříbrný
· Bažant mikádo
· Bažant královský
· Bažant humeův
· Bažant elliotův
· Bažant diamantový
· Bažant zlatý
· Bažant kolchidský bílý
· Bažant kolchidský
· Orebice horská
· Koroptev polní
· Páv černokřídlý
· Páv bílý
· Páv modrý
· Páv strakatý
· Kachýnka mandarínská
· Kachýnka karolínská
· Mandarinka bílá
· Kachna divoká
· Ostralka bělolící
· Čírka červenoramená
· Čírka pestrá
· Lžíčák kapský
· Hvízdák stejnobarvý (čilský)
· Morčák chocholatý
· Krocan divoký
· Kapr obecný
· Pstruh duhový

Hostujeme na CzechHosting